De zorg is in transitie.

Om ook in de toekomst zorg en ondersteuning te kunnen blijven leveren aan iedereen die dat nodig heeft zullen we meer naar elkaar moeten omzien en vaker even voor elkaar klaar moeten staan.

Zorgprofessionals ontwikkelen een T-vormig profiel waarmee zij naast hun specialisme, vakkennis en ervaring, persoonsgericht en breed naar gezondheid kijken.

Transmurale samenwerking wordt dan ook steeds vaker domeinoverstijgende samenwerking. Als zorgprofessional werk je samen met professionals uit bijvoorbeeld het sociaal- of welzijnsdomein.

Bij Extra Cura willen we bijdragen aan die transitie met trainingen, project management en ICT oplossingen.

Neem contact op

Training Positieve Gezondheid voor professionals in de zorg, het sociaal domein en het welzijnswerk

Positieve Gezondheid biedt die bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies: Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden , zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks functioneren. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk eigen regie te voeren.

We bieden diverse trainingen aan

Positieve Gezondheid
Homepage

Zorgstarter® stuurt, borgt en administreert uw transmurale werkprocessen

Ieder zorgpad kent unieke aspecten waarvan de uitvoering in de zorgketen in iedere regio op een andere manier is ingericht. Soms zijn afspraken op papier wel vastgelegd maar schiet de automatisering tekort. Zorgstarter® wordt per zorgpad ingericht om de transmurale werkprocessen aan te sturen, te borgen en te administreren door mensen en computers op het juiste moment de juiste taken uit te laten uitvoeren.

  • Bespaart tijd
  • Voorkomt fouten
  • Minimaliseert administratie
Meer over Zorgstarter
Homepage

Auraportal - BPM Software voor iedereen bereikbaar!

Gun uzelf de flexibiliteit, accuratesse en automatisering om uw organisatie naar succes te leiden in het digitale tijdperk met BPM software van Auraportal.

Digitaliseer zelf elke stap in ieder proces met het software pakket van Auraportal zonder kennis van programmeren en met optimale benutting van uw bestaande (ERP, CRM e.a.) applicaties.

  • Elk (werk-) proces snel en eenvoudig geautomatiseerd
  • Eenvoudig en snel aan te passen aan nieuwe wensen en eisen
  • Wereldwijd meer dan 3,5 miljoen gebruikers
Meer over Auraportal
Homepage

Zij gebruiken onze oplossingen


Lees alle klantcases