Positieve Gezondheid

Tijdens het project Positieve Gezondheid van het PGO Netwerk Noord (2021-2023) ben ik gegrepen door het gedachtegoed  van Machteld Huber.

Inmiddels ben ik IPH gecertificeerd trainer Positieve Gezondheid en richt ik me op het verminderen van de zorgvraag en het bevorderen van gezondheid.

Als professional en als mens zijn we “voorgeprogrammeerd” om in actie te komen als iemand bij je aanklopt voor hulp. En uiteraard moet zorg beschikbaar zijn voor hen die dat echt nodig hebben maar de manier waarop we dat nu doen is niet houdbaar. Het is te duur en er zijn onvoldoende jonge mensen om voor de groeiende groep ouderen te zorgen.

Door breed te kijken naar je eigen gezondheid en je te richten op wat (nog wel) goed gaat kom je erachter waar jouw veerkracht zit.

Ik train professionals uit het zorg- en welzijnsdomein om mensen (weer) zelf regie te laten nemen op hun eigen gezondheid.

Mocht je bij mij een training Positieve Gezondheid willen volgen neem dan gerust contact op.

Chris Borsten

Directeur Eigenaar Extra Cura B.V.

Mijn naam is Chris Borsten

Mijn zorghart vindt zijn oorsprong in het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen waar ik jarenlang werkte als Intensive Care Verpleegkundige. Daarnaast heb ik internationale sales en marketing ervaring opgedaan in de wereld van de medische hulpmiddelen.

In 2013 heb ik Extra Cura opgericht om de patiënt een centralere rol te geven in transmurale zorgprocessen.

De afgelopen jaren heb ik me vooral bezig gehouden met project management rondom de introductie van de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO’s) in de zorg.

In een van die projecten maakte ik kennis met het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Inmiddels ben ik gecertificeerd trainer en wil daarmee mijn steentje bijdragen aan de transitie van zorgdenken naar Positieve Gezondheid.