Privacy

Leeuwarden, 1 juli 2018

Extra Cura BV heeft zich tot doel gesteld een significante bijdrage te leveren aan het veiliger, patiëntvriendelijker en goedkoper maken van zorg. De website van Extra Cura respecteert de privacy van haar bezoekers en behandelt privacy gevoelige informatie die u hier deelt strikt vertrouwelijk.

Het verwerken van gegevens ten behoeve van Zorgstarter® diensten

De gegevens van patiënten en zorgverleners die gebruik maken van de online Zorgstarter® diensten van Extra Cura B.V. worden door ons verwerkt volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Wij delen geen gegevens met derden zonder uw expliciete toestemming en alleen daar waar dit nodig is om het zorgproces te ondersteunen.

Extra Cura B.V. wordt gezien als Verwerker van Persoonsgegevens en heeft om die reden met al haar opdrachtgevers en aangesloten zorgverlenende instanties Verwerkersovereenkomsten gesloten. Hierin wordt beschreven op welke wijze Extra Cura deze gegevens opslaat, verwerkt, ter beschikking stelt aan de zorgverlener en vernietigt na gebruik.

Gegevens die wij verwerken:

– uw telefoongegevens om u sms berichten over uw zorgproces te kunnen sturen of ter verificatie dat u de persoon bent die gerechtigd is om taken uit te voeren

– uw naam, adres en woonplaatsgegevens om eventuele bezorgers of de prikdienst te kunnen voorzien van informatie over uw verblijfplaats voor het ontvangen van deze diensten

– uw BSN nummer in uitzonderlijke gevallen en waar dit nodig is voor de ondersteuning van het zorgproces, bijvoorbeeld omdat het systeem van uw zorgverlener dit vereist

– uw email adres als u actief betrokken wilt worden bij het zorgproces door het beantwoorden van vragen die u via een taak worden aangeboden

– uw geboortedatum om daarmee uw zorgverleners in staat te stellen te verifiëren dat zij het over dezelfde persoon hebben

– uw medicijnen waarvoor Zorgstarter® de uitgifteplanning verzorgt voor de apotheek

Van zorgverleners verwerken we het BIG nummer en het IP adres om ervoor te zorgen dat alleen zij die gerechtigd zijn kunnen inloggen op Zorgstarter® (MFA)

Het opslaan van uw gegevens

Uw gegevens worden versleuteld opgeslagen op beveiligde servers die door Extra Cura worden gehuurd bij een “Goed Beheerd Zorgnetwerk” gecertificeerde leverancier in Nederland (Amsterdam en Dublin als back-up). Ook bij gegevensoverdracht, bijvoorbeeld voor het maken van reservebestanden, wordt gebruik gemaakt van versleuteling zodat uw gegevens niet ingezien kunnen worden door personen die daartoe niet gerechtigd zijn.

Uw toestemming

Bij starten van de dienstverlening zal uw zorgverlener u toestemming vragen om uw gegevens te verwerken. Zorgstarter zal dit nogmaals doen als u een account aanmaakt en taken gaat uitvoeren. Bij elke taak kunt u uw toestemming ook weer intrekken.

Uw gegevens blijven bewaard zolang als nodig is voor het zorgproces en de wettelijke bewaartermijn die geldt voor uw zorgverlener. U kunt op ieder moment verzoeken om uw gegevens te verwijderen door een bericht te sturen aan uw zorgverlener of aan Extra Cura. Als uw gegevens verwijderd worden kunnen u en uw zorgverlener geen gebruik meer maken van de Zorgstarter® diensten.

Klachten en geschillen

Als het niet eens bent met de manier waarop Extra Cura met uw gegevens omgaat kunt u het contactformulier op de website invullen of een brief of email sturen aan:

Extra Cura B.V.

Turfmarkt 11 8911 KS  Leeuwarden

Email: info@extra-cura.nl